A Nívódíj javaslata

JAVASLAT  VÁROSI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ  ALAPÍTÁSÁRA

Indoklás: Székesfehérvár város 1950 után elindult átlagon felüli fejlődése, az azóta felépült - és ma is épülő " több ezer épületben testesül meg leglátványosabban, a felépített    környezet érint minden városban élő személyt, befolyásolva életminőségét, alakítja a városképet.

Az elmúlt hat évtizedben nem történt kezdeményezés a tekintetben, hogy akár a szakmai közvélemény, akár a város egész társadalma kiemelte, kiválasztotta, elismerte, megjelölte volna azokat az épületeket, amelyek színvonaluk, városképet alakító hatásuk folytán erre alkalmasnak tart. Egy ilyen kezdeményezés egyrészt felkeltheti az érdeklődést a város folyamatos kedvező formálása iránt, másrészt azt is szolgálhatja, hogy az épületeket létrehozó vállalkozókat (beruházó. tervező, kivitelező) inspirálja, egyben az építő szakma társadalmi megbecsülését növelje.

Az ARÉV Baráti Kör Egyesület tárgyalt erről és úgy foglalt állást, hogy kezdeményezi egy ilyen folyamat elindítását.

Ehhez néhány gondolat:

                .  A Nívódíjat az épület kapja (anyagi elismerésre nincs szükség)

                .  Az 1950 után épült és a továbbiakban építendők a kiválasztás alapja

                .  A Nívódíj elnyerését az épületen megfelelő módon és helyen jelölni kell

                   (az odaítélés éve, létrehozók és az építés éve)

   .  Évente egyszer legyen odaítélhető, 3-6 ilyen díj és a hivatalos átadásra a város

    Építők Napja alkalmával kerüljön sor

   .  A díjat elsősorban az Önkormányzat alapítaná, melyhez a vállalkozókat,                  

  hivatalból összetartó Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a             

 tervezőket hivatalból összetartó Építész Kamara társulhatna, mint alapító             

  (esetleg a Mérnök Kamara, valamint az ÉTE helyi szervezete is)

  .  Az alapítók jelölik ki a zsűri tagjait, akik hivatottak az elismerés odaítélésére,

   illetve átadására. A tagok számát az alapító okiratban lehet meghatározni.

   .  A működéshez alapvetően fontos annak a szervezetnek (személynek) a kije-

                 lölése és megbízása, aki végzi a lebonyolítást, az iratok szerkesztését, a                    

                 szervezést, a zsűri írásbeli teendőit, folyamatosan és gondoskodik az iratok           

                megőrzéséről. (helyes, ha ezt a tevékenységet a zsűrin kívüli szervezet, illetve

                személy végzi)  

              .  Az elismerésben részesített épület maradandó módon megjelölendő, (legalább     

       táblával). Feltüntetendő a létrehozók szervezete (személye), beruházó, tervező,         

       kivitelező, legfontosabb alvállalkozók.

    .  Előzetesen a városi média,TV, Rádió, sajtó foglalkozzon a díjban részesülő

       épületek létrehozásának történetével, az odaítélés indokaival.

    .  Elképzelhető, hogy az épületek nem egy kategóriában, hanem 2 esetleg több   

                  részre osztva   (középületek,többlakásos épületek, ipari épületek, stb.)                         

                  kerüljenek bírálatra és kategóriánként legyen díjazott épület.

               .  Pályáztatást nem javasolunk. Helyette a Nívódíjra ajánlást kezdeményezheti a        

                  a város bármelyik szervezete,, illetve személye. (Erre a médiákban felhívást          

                  kell közölni.) Az összegyűlő ajánlásokból a zsűri választása alapján születik        

                  döntés.

                  Elképzelhető az is, hogy a zsűri állít össze előzetesen mintegy 55 év megépült      

                  épületeiből egy általa alkalmasnak tartott épületeiből listát, amelyet meg kell         

                ismertetni a város társadalmával és az ő bevonásukkal és szavazatukkal,                

                  valamint a zsűri véleményével együttesen kerül kiválasztásra az adott évben          

                  az erre legalkalmasabb épületek.

               .  Az alapító okiratban célszerű szabályozni, hogy az évente készülő új épületek

                  (mint újdonságok) és az évtizedekkel ezelőtt készültek a díjazásnál megfelelő

      arányban részesüljenek. (Pl. az utóbbi öt évben épültek közül kettő, a korábban

                  készültekből négy díjazható évente.

Jelezzük, hogy országosan is működik egy ilyen intézmény, amelyet 1999.-ben kezdeményeztek, alapítottak. Ennek pontos dokumentuma rendelkezésre áll. Nevezési díjas rendszere, alapvetően eltér a mi javaslatunktól.

Amennyiben javaslat elfogadásra kerül és az alapítás létrejötte nem szenved késedelmet, akkor azt tartjuk lehetségesnek, hogy 2007. május utolsó szombatján tartandó építők napja

alkalmával első alkalommal a város Építőipari Nívódíjának átadása, majd akkor, vagy később, az épületeken a megjelölés elhelyezése.

Fontosnak tartanánk, hogy egyetértés esetén ez évben, május 27.-én a megnyitás alkalmával Polgármester Úr bejelentené az alapítás és az alapítók közös elhatározását és annak indoklását.

Javaslatunkat elküldtük és jóváhagyta:

Székesfehérvár MJV polgármestere, Warvasovszky Tihamér

FMIK elnöke, Radetzky Jenő

Fejér Megyei Építész Kamara elnöke Igari Antal

Székesfehérvár, 2005. március 14.

 

                                                                                  Kiss József

                                                                                       elnök

Az Építőipari Nívódíjra felhívás

 

Építők Hírlevél cikk a Nívódíjról - 2007


Nívódíjas épületek

2007

Deák Ferenc szakiskola, Székesfehérvár - 2007


Szélesszalag hengermű csarnok- Alcoa Köfém,

Székesfehérvár-2007Régió Háza (Technika Háza), Székesfehérvár - 2007


Gugásvölgyi u.5. lakóház, Székesfehérvár- 2007


Református templom, Székesfehérvár - 2007

2008

ARÉV Sportcsarnok, Székesfehérvár- 2008


Evangélikus közösségi ház, Székesfehérvár-2008Táncház, Székesfehérvár - 2008

Társasház, Székesfehérvár- 2008

Szt.Donát kápolna, Székesfehérvár- 2008

2009

Órajáték, Székesfehérvár- 2009

2011 

Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár -2011


Hegesztéstechnikai szaküzlet, Székesfehérvár-2011
2012

Változás a Nívódíj szabályzatban

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ 2012.-TŐL 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által, az Építőipari Nívódíjra alkotott rendelete 2011. december 31.-én érvényét vesztette. Az ARÉV Baráti kör Egyesület, a Fejér Megyei, Építészek Kamarája, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Fejér megyei Mérnöki Kamara 2012. március 9.-én aláírt Alapítólevelével létrehozta a Fejér Megyei Építőipari Nívódíjat. Változások a korábbi nívódíj programhoz viszonyítottan: - Díjra Fejér megye településein, 5 évnél régebben üzemelő, a Díjra méltó létesítményekre, alkotásokra lehet jelöléseket leadni - Műemléki és helyi védettség alatt álló épületek esetében csak azok felújítási munkáira adományozható a Díj - Az értékelést végző zsűribe, minden alapító tag 2-2 személyt jelölhet, rajtuk kívül a megyei közigazgatás egy szakembere is felkérhető. Ami változatlan: az évenkénti kiírásokban megjelenő feltételeket kielégítő, jelöléseket a szakma, a lakosság, vagy annak valamely civil szervezete, vagy maga a tervező, kivitelező, vagy a tulajdonos teheti meg. Aktualizált feliratú LOGO is készült.

2012

Wekerle Sándor Szabadidő Központ, Mór-2012


Napsugár lakópark Székesfehérvár-2012

Evangélikus templom, Dunaújváros-2012

Szt.István tér társasház, Székesfehérvár-2012

2013

Csókakői ház-2013

Alba Lux iroda és gyártócsarnok, Székesfehérvár-2013


Dunaújvárosi Főiskola-2013

2014

Sajtóház, Székesfehérvár-2014

Rédli Ház, Székesfehérvár-2014

Masterplast irodaépület, Sárszentmihály, 2014

2015

Nadapi családi ház - 2015

Az alapító szervezetek 2015. évben Fejér Megyei Építőipari Nívódíjban részesítették a családi lakóépületet

(Nadap, Templom köz 5.)

Tervezők: L. Miha Emőke, Lantay Attila építészek

Kivitelező: Építőipari Kft.

Építtető: Keresztes László Péter

Épült: 2001.

 A templom közelében megépített lakóház ideálisan hasznosítja a lejtős terep adottságait. Fal - és a kültéri padlóburkolatként, újra hasznosított terrakotta színű téglatermékek, a velük harmonizáló hullámos cserépfedés, úgy teremtenek mediterrán hangulatot, hogy az nem kerül ellentmondásba, a hagyományos falusi környezettel, inkább az azt megelőző archaikus korra,

Pannónia provincia ókori építészetére utalnak.

A terasztetők, fedett átjárók alá bekúszó, rendezett, ápolt zöldterületből kinövő buja növényzet, szinte visszahódítja magának eredeti életterét.

Majdnem minden épületrész rendelkezik a fő funkción túl, pihenést, kikapcsolódást szolgáló, másodlagos funkcióval is.

Az épületegyüttes egyszerűtermészetes vonalai az építészeket dicsérik. A kivitelezés példásan precíz, szakszerű.

A tulajdonos pedig jó ízléssel, díszítő elemekkel, odaillő mindennapi tárgyakkal töltötte ki ezt a keretet.

Mátyás király emlékmű, Székesfehérvár-2015

Az alapító szervezetek 2015. évben  Fejér Megyei Építőipari Nívódíjban részesítették a 

Mátyás király emlékművet   (Székesfehérvár, Fő u. 6., Ady E. u. 2.) 

 Tervezők: Melocco Miklós szobrászművész 

  Masznyik Csaba építészmérnök 

  Krähling János építészmérnök 

  Kisfaludy Attila statikus 

Kivitelezők: Reneszánsz Kő- és Épületszobrász Rt. 

Építtető- tulajdonos: Székesfehérvár Városi Tanács, majd jogutódja Székesfehérvár MJV Önkormányzata 

Épült: 1980-1990 (kibővítve 1992-1993) 

A Székesfehérvár szívében lévő különleges helyszínt, egy 1988-ban kiírt szobrászati tervpályázat első díjas tervének átdolgozásával, közösen találta meg a művész és a város akkori vezetője Balsay István. Az egykori jezsuita, majd ciszteri rendház tűzfala az évszázadok során többször átépített utcasarkon jött létre. Ezt a pontot, amely részben háború, részben városrendezés során alakult ki, sikeresen tették teljessé az abban közreműködők. Ezzel a két szomszédos épület (a barokk rendház és a novecentos lakóház) között egy önálló, mégis teljesen illeszkedő utcaformáló homlokzat jött létre. 

De ezzel, nem csupán egy újabb homlokzatot, hanem egy Fehérvárra annyira jellemző kis teret is alkotottak. A két utca találkozópontjából művészi eszközökkel szakítottak ki egy Hunyadi Mátyás nyomán megkedvelt, itáliai előképre utaló piazettát, amely a Szónok szobrával díszített kút elhelyezésével vált teljessé. 

A teljes szobrászati kompozíció a hét szabad művészet allegorikus megjelenítésével utal Mátyás királyra. Az ő halálának 500. évfordulójára készült el ez az alkotás. Egyúttal idézi a koronázó város mintegy 500 évét is. Egy  

gótikus templom félig leomlott boltozati íveiből átlép a tágabb teret igénylő reneszánszba, majd kőbe merevedve rögzíti a rendházak barokk vakolatdíszeit. Ezzel emléket állít az építészetnek és a társművészeteknek egyaránt. Továbbá a lakóház homlokzatára álmodott és kiváló minőségben megvalósított sgraffitó is hozzájárult a stílusok kibogozhatatlan összefonódásához, egymásra rakódásához, tovább- és együttéléséhez. 

Ebben az alkotói tevékenységben méltó társa lelt Masznyik Csaba építészben, valamint Krähling János építészben, Kisfaludy Attila statikusban. 

Ugyancsak a szakszerűség és a minőségi munka örökérvényű dicséretét hozta létre itt a Reneszánsz Zrt. 

Pontosan negyedszázada került Székesfehérvár kiemelkedő látványosságai közé, ám a város polgárai úgy érzik, hogy mindig is ott állt ez az alkotás. 


Székesfehérvár, Nyitrai u. lakóház-2015

Az alapító szervezetek 2015. évben Fejér Megyei Építőipari Nívódíjban

                                részesítették a családi lakóépületet  (Székesfehérvár Nyitrai u. 30.)

Tervezők: Plájer János, Csernik Tamás

Kivitelező: NBU Kft.

Építtető: Kővári Judit

Épült: 2007.

 Az öreghegyi városrészben megvalósított lakóépület logikusan szerkesztett, arányos tömeg elemeivel, már az első rátekintésre is diszkréten megmutatja a környezetformáló hatását.

Tökéletes harmónia jelentkezik az épület megjelenése, belső kialakítása és az ingatlan zöldterületének rendezettsége között.

Az építtetői igények, az otthon-teremtésben maradéktalanul teljesültek, a tervező és a kivitelező közös munkájának, együttműködésének eredményeként. Részletekbe menőalaposság jellemzi az egyes műszaki megoldásokat. Ilyenek többek között a zöldtető kivitelezése, vagy az épület árnyékolása is.

A családi ház belső terei, helyiségei funkcionálisan jól kapcsolódnak egymáshoz. Az épület- terasz- kert kapcsolata kifejezetten ideális megoldású.

A lakás felszereltsége, a szaniterek, burkolatok, a belsőépítészeti megoldások példamutatóak.

2016

Pákozd, Katonai Emlékhely, 2016

 Az alapító szervezetek 2016. évben Fejér Megyei Építőipari Nívódíjban részesítették 

Pákozd Katonai Emlékhely-et.

Tervezők: Szigeti Gyula építész, Mundi József építész (Szigeti és László Mérnöki Iroda),  

Kőnig Elemér statikus, László Viktor, Ghiczy Zsuzsa kertépítészet (Zöld Ujj Bt.)

Kivitelező: MERKKBAU Kft. Kiskunhalas)

Építtetők: Honvédelmi Minisztérium Honvédség Társadalmi Baráti Kör

Épült: 2002. 2010.

A Velencei tó északi oldalán lévő, gyönyörű kilátással bíró kirándulóhely, az 1848-49-es magyar szabadságharc színtere volt és ennek lett az emlékhelye több évtizeddel ezelőtt. Itt épült meg a 48-as emlékmúzeum és a közelében található II. világháborús emlékhely, a „Doni kápolna”. A hely sokáig gazdátlan volt. Az elhanyagolt környezet nem adott megfelelő feltételeket az évenkénti megemlékezések számára. Ezt felismerve, a HM fejlesztési koncepció tervet készített, mely a kiválasztott tervező team, a kivitelező munkája és Dr. Görög István ezredes szakmai irányítása révén valósággá válhatott.

 A tervezési, kivitelezési munkák eredményeként elkészült fontosabb objektumok, a már meglévőkön túl: történelmi zászlók tere, magyar békefenntartó emlékmű, I. világháború harcaira emlékeztető emlékpark, Aradi vértanúk emlékhely, 56-os emlékmű, központi épület (Interaktív Turisztikai Központ).

2010. évtől gyakorlatilag, a győztes csata emlékétől, napjainkig tartó történelmi fontosságú eseményről, egyaránt található visszatekintésre, megemlékezésre késztető emlék.

A tervezési munka, az építtetői elképzeléseket maradéktalanul megvalósította. Nem mehetünk el szó nélkül a település polgármesterének igen aktív műszaki és jogi segítségnyújtása mellett.

A környezethez illő építőanyagok használata, a jó kiviteli minőség, a zöldterület rendezettsége, szerves egységet alkot.

A nagy tömegeket is megmozgató, fiatalok, idősek körében is népszerű rendezvények gyakorisága országos ismertséget eredményezett.

A nagykiterjedésű területet folyamatosan ápolják, a létesítmények karbantartásáról gondoskodnak.

A Magyar Országgyűlés 2012. január 1.-től Nemzeti Emlékhellyé nyilvánította.

 

Székesfehérvár, Gorkij u.lakóház-2016